Available courses

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy w swojej pracy chcą wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne do wspierania procesu nauczania. Nauczyciele nauczą się wykorzystywania bezpłatnych aplikacji komputerowych oraz ogólnodostępnych narzędzi, które udoskonalą ich warsztat pracy zgodnie z najnowszymi koncepcjami pedagogicznymi.

Szkolenie składa się z trzech modułów:

 Wykorzystanie tablicy multimedialnej na zajęciach przedmiotowych

 Serwisy i strony internetowe dedykowane nauczaniu przedmiotowemu

 Programy i aplikacje służące realizacji celów dydaktycznych

Nauczyciele poprzez tworzenie materiałów dydaktycznych poznawać będą różne programy i aplikacje. Na platformie e-learningowej utrwalą i poszerzą  zdobytą wiedzę.